Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1) Orman Yangınlarını önleme ve yangınla mücadele için mevzuatta öngörülen tedbirlerin uygulanmasını sağlamak

2) Yangın önleme plan ve programlarının ,imkanlar çerçevesinde en gelişmiş teknikler kullanılarak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ,

3) Yangın önleme hizmetlerinde kullanılacak gerekli tesislerin plan ve programlarının tanzimi ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak ,

4) Yangın emniyet yol ve şeritlerinin planlama ve uygulama esasları ile ilgili mevzuatın verdiği görevleri yapmak veya yaptırmak ,

5) Yangın mücadelede gerekli destek hizmetlerinin plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak ,

6) İlk Müdahale ve Hazır Kuvvet Ekiplerinin ve yangına duyarlık derecelerine göre sayılarının tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ,

7) Telli ve telsiz haberleşme ağının planına uygun olarak programlanması çalışmalarını yapmak veya yapılmasını sağlamak ,

8) Yangın önleme ve yangınla mücadele çalışmalarında diğer ormancılık birimleri ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlamak ,

9) Yangınları önleme ve yangınla mücadele konuların da ,gerek ormancılık personeli ve gerekse bölgedeki askeri birlikler için eğitimler düzenlenmesini ,yine aynı konularda halkın uyarılması ve aydınlatılmasını sağlamak ,

10) Yangın haber formlarının Merkeze gönderilmesi ve günlük cetvellerinin zamanında işlenerek ilgili Makamlara ulaştırılmasını sağlamak ,

11) Yangınları önleme ve yangınla mücadele konularındaki yıllık program ve bütçe teklifini hazırlamak ,program ve bütçe uygulamalarını izlemek ,

12) Yangınları önleme ve yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve gereçlerin bakımları,onarımları ve her an kullanılır durumda bulunmalarını sağlamak ,

13) Yangına hassas bölgelerdeki mevcut meteorolojik bilgilerin ivedilikle sağlanmasını temin etmek ,

14) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.