Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

1) Atama yetkisi Bölge Müdürlüğüne ait personelin; atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yapmak.

2) İşveren ve işçi ilişkilerini yürütmek.

3) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.