Şube Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri :  

1) Üretim, taşıma ve satışla ilgili yıllık programları yapmak.

2) Orman ürünlerinin bölmeden çıkarılması için gerekli planlamayı yapmak, kullanılacak üretim makinelerini belirlemek.


3) Orman ürünlerinin üretim ve satışı ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.


4) Aylık üretim, satış ve stok hareketlerini takip etmek, satış depolarını kontrol etmek.

5) Satış fiyatlarının tespiti, ayarlanması ve fiyat tenzil teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

6) Köylü zati ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, kanuni hakların verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.


7) Bölge Müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.