12.10.2022
ORMANLARIMIZIN SİLVİKÜLTÜREL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

​Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü, Bürnük Orman İşletme Şefliğinde Seçme İşletme Sınıfında bulunan 3 ve 4 nolu bölmelerdeki GC ve GD kuruluş tiplerine ait takdir edilen plan etalarının silvikültürel ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle; Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Fatih Deniz KILIÇ, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Özkan GÜNEŞ, İşletme Müdürü Evren Faik AYRAN,  İşletme Şefi Bekir TAŞDEMİR, Orman Mühendisleri Asiye AYVAZ ve Tuğba KARAÇOCUK ile birlikte plan değişikliği (eta değişikliği) için örnek alanlar alınarak servet envanteri yapılmıştır.​


Yazdır